วันที่   28   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการ กศจ.นครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานจัดทำ SDG4 Roadmap ห้องโขงวารี