วันที่   29   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมเรื่องโครงการ ศธ. จิตอาสา ปี 64 ห้องโขงวารี