วันที่   2   ธันวาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.นครพนม ครั้งที่ 11/2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง