วันที่   14   ธันวาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมความชอบยาเสพติดฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง