วันที่   27   ธันวาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ห้องประชุมลำน้ำโขง