วันที่   29   ธันวาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดประชุม เตรียมความพร้อมจัดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง