วันที่   24   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อสอบปากคำผู้เสียหายและพยานบุคคลซึ่งเป็นเด็ก ห้องโขงวารี