วันที่   22   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - น.   - ประชุม อกศจ.นครพนม ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - โครงการฝึกอบรมลูกเสือจราจร ห้องประชุมลำน้ำโขง