วันที่   20   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - บรรจุครูผู้ช่วย ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมระเบียบเเถว ปี 2565 ห้องโขงวารี