วันที่   27   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมตัดสินระเบียบเเถว ประจำปี 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง