วันที่   14   พฤศจิกายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ2567 ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมหารือกิจกรรมการออกกำลังกาย ห้องโขงวารี