วันที่   9   เมษายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเพื่อแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ Thailand Zero Dropout เพื่อติดตามเด็ก และเยาวชนที่ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา ห้องโขงวารี