วันที่   1   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯและการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง