วันที่   4   กรกฏาคม   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การประชุมคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 1/67 ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดประชุมทำ VTR สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ห้องโขงวารี