วันที่   2   กรกฏาคม   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การจัดทำ VTR สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ห้องโขงวารี