วันที่   9   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมชูม904 ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมโควิด ห้องประชุมลำน้ำโขง