[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 10 - 2020 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ. 2564  
เรียน. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พรุ่งนี้( 16 เมษายน 2564) เวลา. 10.30. น.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ. โดยพร้อมเพรียงกัน. ที่ห้องประชุมลำน้ำโขง. สำหรับบุคลากรก็ให้ปฏิบัติงานปกติไปก่อนนะคะ. พรุ่งนี้ประชุมสรุปได้แนวทางปฏิบัติอย่างไร. จะแจ้งให้ทราบ. และขอให้บุคลากรทุกท่านลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะคะ เริ่มพรุ่งนี้เลย หน้าแรก   ข่าวสาร   ปฏิทินการใช้รถยนต์